Det förpliktar att vara Auktoriserad

Låsmästare

Auktorisation av låsmästare är ett exempel på vår strävan att ständigt utveckla och förbättra lås- och säkerhetsbranchen. Lyhörda för de krav och önskemål som ställs från allmänhet, polis, försäkringsbolag och andra kravställare.

 

 

Säkerhet i Hemmet  SLR

Kontakta alltid en auktoriserad eller certifierad låssmed när du ska skydda din bostad från inbrott. Du får hjälp med att hitta rätt produkter och har garantier på att installationen görs korrekt. Du får även hjälp med vilka grundkrav som de flesta försäkringsbolag ställer på ditt hem eller ditt fordon.

Vi är certifierade värdeförvaringstekniker

Personer enligt denna förteckning är certifierade för att utföra ändringsarbeten och service på värdeförvaringsenheter enligt den omfattning som meddelats av SBSC med certifieringen. Avsikten med certifieringen är att varje åtgärd/uppdatering av aktuell värdeförvaringenhets inbrottsskydd som utförs av de certifierade skall vara så utförd att enheten kan bibehålla sin tidigare bedömda certifieringsstatus och nivå på inbrottsskydd respektive att tillverkaransvaret kvarstår efter åtgärden.