Citylåset har vid ett flertal tillfällen anlitats av Brinova för installation, service och felavhjälpning vid Brinovas fastigheter i norra Skåne. Uppdragen har innefattat installationer i samband med nyproduktion, utbyten i befintliga fastigheter och felavhjälpning av mekaniska och digitala låssystem.