Citylåset har anlitats av Peab för installation av lås och dörrautomatiker i nybyggnationen av Domstolsverkets nya fastighet vid Centralstationen i Malmö.

Uppdraget genomfördes under 2021/2022 och omfattade beslagning samt installation av lås och dörrautomatik i byggnadens ca 1 200 dörrar.